20. фестивал европског и независног филма

Нови Сад 4-28 децембар

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Оригинални назив:
Nara Petrovič = človek
Енглески назив:
Nara Petrovič = Human
Датум:
08.12.2016
Време:
18:55 часова
Цена:
200,00 динара
Локација:
Велика сала

Nara Petrovič = človek / Nara Petrovič = Human,  Slovenia, 2016, 62 min.

Режија / Director: Boris Petkovič

Сценарио / Screenplay: Boris Petković, Gordan Golubović

Дивљи човек у дивљини није ништа посебно, то је нешто што се лако замисли. Али, како живети у дивљини као урбана, цивилизована персона? Како наћи равнотежу између сагласја са природом и повезаности са  друштвом – без страха, цинизма, жалости, фрустрације? Како задржати свој дигнитет у различитости? Како живети лошије без икакавог жртвовања? Ово је прича о човеку који је узео своју судбину у своје руке, радиклано редуцирајући своју зависност од непотребне есенцијалне материјалне посесивности модерног друштва без прекида суделовања у њему.

Ово је прича о Нари, Нари Петровићу – Човеку.

A wild man in wilderness is nothing extraordinary, it is something easily imagined. But how to live in wilderness as an urban, civilised person? How to strike a balance between harmony with nature and participation in the society – without fear, cynicism, regret, frustration? How to retain your dignity in difference? How to live with less without any sacrifice? This is a story of a man who has taken fate into his own hands, radically reducing his dependence on dispensable essential material possessions of the modern society without cutting off his participation in it. This is a story of Nara, Nara Petrovič – Human.

%d bloggers like this: