20. фестивал европског и независног филма

Нови Сад 4-28 децембар

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Оригинални назив:
Križ i kladivo
Датум:
06.12.2016
Време:
18:00 часова
Цена:
200,00 динара
Локација:
Велика сала

Križ i kladivo, Slovenia, 2015, 86 min.

Режија / Director: Bojan Labović

Сценарио / Screenplay: Bojan Labović

  Документарна драма „Крст и чекић“ базира се животној причи Јоже Лампрета, словеначког свештеника и партизана, те истрајног борца за правду и једнакост међу људима, посебно човека, чија се судбина и догађаји – о којима се говори, или је и сам помогао да се створе, – одражавају чак и у времену у коме данас живимо. Живљење Јоже Лампрета, сазнајемо из прекретница историјских догађаја, а личну и трагичну драму упорног борца за правду и једнакост међу људима, најбоље сазнајемо у његовој опоруци. У њој је, између осталог, написао: „Цео свој живот сам посветио изградњи Царства Божијег на земљи и реализацији евангелистичког учења о социјалној правди и хуманог социјализма у земљи и иностранству – а кроз две Интернационале, тј. политичким хришћанством и међународном социјализму, дубоко сам разочаран. Ни једна од њих се заиста поштене не спроводи, и да ли ће то икада схватити „

  Његов целовит и својим начелима веран живот нас води кроз разноврсне, па  и слатке приче у исто време, које бележе догађаје из области друштвених односа, друштвено-политичких догађаја и наравно историју ХХ века у кратким догађајима који су снажно погодили Лампретов живот и цео европски простор. Животни пут који се многим пратиоцима није допало, данас смета многим људима. Многи су такође писали о њему – и противници и његови другови. Свако је од Лампретовега живота узимао оно што је одговарало његовом тумачењу истине. Зато је после II светског рата, а још више на крају живота, постајао све усамљенији и несхваћенији како и из перспективе католичке цркве, тако и државних службеника. Животна драма, која је обухватила велики број неспојивих концепата марксизма и евангелистичког хришћанства, показује се из његових дневника и других записа. А то је пред крај живота хтео да уништи. Исто и као и своје живљење.

The documentary drama Partisan Priest tells the life story of Jože Lampret, a controversial personality of Slovenian pre- and post-war history. He was a priest who joined the Partisans in the Second World War and was eventually excommunicated from the Catholic Church. The life of Jože Lampret was marked by significant historical events, but also the very personal and tragic drama of his life as a relentless fighter for justice and equality, best summarised in his last will. Among other things, he wrote: »I dedicated my whole life to building God’s kingdom on Earth and following the Evangelical doctrine about social justice and humanitarian socialism, both at home and abroad – and I am deeply disappointed in both Internationals, i.e., political Christianity and international socialism. – Not one of them is being fulfilled fairly or will ever truly be fulfilled.« Lampret’s wholesome life, led true to his ideals, takes us on a gripping, but also touching journey through 20th century history, full of personal, social and political events; events that had a significant impact on both Lampret’s personal life and the European geographical area in general. His life path was frowned upon by his contemporaries and still raises many an eyebrow today. Many also wrote about him, both his opponents and his fellow freedom fighters, each time using the parts of Lampret’s life that were most suited to help with their interpretation of the truth. After the Second World War, and especially towards the end of his life, he became increasingly reclusive and felt misunderstood both by the Catholic Church and the official authorities. This life drama unites many incompatible concepts of Marxism and Evangelicalism and is based upon Lampret’s personal diary entries and notes, which he attempted to destroy before his death, just like he attempted to destroy his life.

%d bloggers like this: