20. фестивал европског и независног филма

Нови Сад 4-28 децембар

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Оригинални назив:
Komedija solz
Енглески назив:
A Comedy Of Tears
Датум:
05.12.2016
Време:
18:15 часова
Локација:
Велика сала

Komedija solz / A Comedy Of Tears, Словениа, 2016, 73 min

Режија / Director: Marko Sosič       Сценарио / Screenplaу: Marko Sosič

Улоге / Starring: Marjuta Slamič, Ivo Barišič, Mojca Lavrič, Katerina Antler, Tina Gunzek, Matija Rupel, Luna Jurančič Šribar, Ivo Selj

 Алберт је старац у инвалидским колицима, циник, колерик и расист. Живи у великом стану у Трсту, окружен опсесивним успоменама у којима обитавају  неразрешени односи са својом фамилијом, од које се пре дуго времена одвојио.Његови једини контакти са светом су: са једне стране, Ида, образована средовечна госпођа, која долази из Истре два пута недељно да му почисти, скува и да га окупа, а са друге стране је гледање кроз прозор. Тога дана Албертово и Идино време започиње са Албертовим провоцирајућим цинизмом и агресијом. Ида подноси његово понашање достојанствено и мирно, али Алберта то још више жести.

 Аlbert is an elderly man, a cynic, a choleric, and a racist. He lives in a wheelchair in a spacious flat in Trieste surrounded with his solitude of obsessive memory fragments, in which his unresolved relations with family members reside as he had distanced himself from them long time ago. His only contacts with reality are Ida on one hand, an educated middle-aged lady, who arrives from Istria to Albert’s place twice a week to clean up, cook for him and to bathe him, and Albert’s looking through the window on the other hand. That day Albert’s and Ida’s time together starts with Albert’s nagging, him being cynical and aggressive. Ida puts up with his horrible communication with dignity and peace, but that ignites Albert’s malicious behaviour even more.

%d bloggers like this: