20. фестивал европског и независног филма

Нови Сад 4-28 децембар

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Енглески назив:
SEIZE THIS DAY WITH ME / SEIZE FILM
Датум:
11.12.2016
Време:
17:00 часова
Локација:
Велика сала

Велика сала

Филмски фестивал „Ухвати са мном овај дан! / Ухвати филм“ има за циљ да кроз филмску уметност и пратећи програм мења перспективу погледа на инвалидност у Србији и региону. У оквиру филмског програма 14. Филмског фестивала „Ухвати са мном овај дан! / Ухвати филм“, који је одржан од 19-25.09.1016. у Културном центру Новог Сада приказано је 35 филмова из 21 земље, који су ушли у најужи избор од скоро 600 пристиглих филмова из преко 50 земаља света. Организатор Фестивала је КАО Парнас из Новог Сада.

Film festival „Seize this day with me! /Seize film“ aims to changes the perspective view on disability in Serbia and the region through the film art. The 14th Film festival „Seize this day with me! /Seize the film“, which was held in the September at the Cultural Center of Novi Sad has shown 35 films from 21 countries who were shortlisted from almost 600 submitted films from over 50 countries worldwide. Organizer of the Festival is CAO Parnassus from Novi Sad.

 

Завеслаји

Pulling, Serbia, 2016, 15’

Режија / Director: Владимир Перовић

Живот, ометен, разгори неку нову снагу. Ту, већу моћ пронађемо у себи. И у циљу. Прича о момку који је јачи. Лепота и пуноћа живота, изнад свега.

Life, disabled, empowers a new strength. That bigger strength is what we find in ourselves. In the goal. This is a story about a boy who is stronger. A story about the beauty and fulness of life above everything.

Кармен

Carmen, USA/Italy, 2016, 7’

Режија / Director: Giuseppe Cardaci

Испред мале сале за пробе група глумица пуних наде чекају на аудицију за тражену главну улогу Кармен у истоименој познатој опери. Једна од њих, Кармен Фраскита, ће се управо суочити са највећим изазовом у свом животу а судије ће видети наступ какав никад нису. Шта се тачно догоди када немогући сан постане стварност?

Outside a small rehearsal hall a group of hopeful actresses wait to audition for the coveted lead role of Carmen in the iconic opera. One particular hopeful, Carmen Frasquita, is about to face the challenge of her lifetime and the judges are about to see a performance like no other. Just what happens when the impossible dream becomes a reality?

Прљаве руже

Dirty Roses, Greece, 2016, 5’

Режија / Director: Petra Terzi

Филм “Прљаве руже” је документарна драма хуманитарног карактера и бави се питањем снаге душа како лица ометених у развоју тако и породица које су дошле из арапског света у Грчку као ратне, економске или политичке избеглице. То су две екстремно маргинализоване групе људи са најбеспомоћнијим жртвама- први су из земаља трећег света који су маргинализовани на расној основи као етничке мањине, а други су често занемарени у друштву. Оно што имају заједничко су нада, љубав према сновима и борба за слободан живот, који чине триптих мота “оно што нас не убије, ојача нас”!

Dirty Roses” is a humanitarian docudrama and deals with the power of the soul of the disabled persons and individuals or families who came from the Arab world in Greece as war or economic or political refugees. Two extreme marginalized groups with the most helpless victims, the one of the countries of the third world with racial and ethnic minorities, and the second one is often socially degraded. Their common field is the hope, their love to dream and their struggle to live in freedom, the triptych of the motto “that which does not kill us makes us stronger”!

Заиста живјети

To Live Indeed, Montenegro 22’

Режија / Director: Blagota Marunović

Филм прати причу самосталног живота Горана Мацановића, особе са потпуним оштећењем вида, оснивача УМХЦГ и једног од првих заговарача филозофије самосталног живота у Црној Гори. Документарно-играна прича приказана кроз филм има за циљ да подигне свијест о праву и могућностима самосталног живота ОСИ, али и да мотивише све друге људе без обзира на препреке с којима се суочавају да се залажу за самостални живот.

The film is a story about Goran Macanovic’s life on his own. He has a completely damaged eyesight and was one of the founders of Association of Youth with Disabilities of Montenegro (UMHCG) and one of the heralds of the philosophy of independent life in Montenegro. This documentary-feature film aims to raise the consciousness about the right to and the abilities of living an independent life for PWDS (people with disabilities). What is more, the aim is to motivate all the other people to plead in favor of an independent life despite the impediments they are facing.

 

Неки бољи свет

A better world, Serbia 2016, 11’

Режија / Director: Miodrag Petrović

Филм је настао као продукт пројекта „Уметност руши зидове 5“ Удружења дистрофичара јужнобачког округа а након обуке из основа филмског језика. Аутор, кроз сопствено искуство указује на значај персоналне асистенције и потребу системског решења обезбеђивања персоналне асистенције.

This film was created as a product of a project called „Umetnost rusi zidove 5“ („Art destroys the walls 5“) governed by the Distrophy Association of the District of South Backa, after the members have been trained in the field of the film language. The author points to the importance of the personal assistance based on his own experience, as well as to the need for a systematic solution to providing personal assistance.

 

Тишина

Silence, Italy, 2016, 3’

Режија / Director: Paolo Fantini

Чути звуке света само кроз очи није толико необична нити неуобичајена појава. Живот у тишини плаши само оне који верују да се живот може потпуно доживети на само један начин.

Hear the sounds of the world only through the eyes it is not so uncommon or unusual. Living in silence frightens only those who believe that life has only one way to be fully experienced.

 

У мени

Inside of me, Thailand, 2016, 21’

Режија / Director: Oradol Kaewprasert

Чери, трансродна особа са инвалидитетом, ради да би могла да се издржава а живи у Патаји, на Тајланду. Финансијски је ситуирана и сасвим солидно живи али ипак чезне за љубављу мушкарца. Ипак, може себи да приушти да плати физичко задовољство у бару. Упркос свему, оно за чим највише жуди је љубав мајке и оца.

Cherry is a disable male to female transgender working to support herself in Pattaya, Thailand. Financially, she can live her life just fine, still she desires for love from a man. Yet, she can buy physical satisfaction from a bar. In spite of everything, what she longs for the most is the love from her mother and father.

 

Колеге

Colleagues, Germany, 2016, 10’ (није за млађе од 16 година)

Режија / Director: Damian Weber

Јерн (Ервин Аљукиц) не би ни помислио да ће га Ана (Јана Зол) заправо посетити у његовој хотелској соби спонтано. Будући да је особа са инвалидитетом и користи инвалидска колица, он никад није имао сексуалне односе са женом у сличној ситуацији.

Jörn would not have thought that Anna would actually visit him spontaneously in his hotel room. As a wheelchair user Jörn has never had a sexual relationship with a woman in a similar situation as he is handicapped.

%d bloggers like this: