Акредитације

Попуњавањем овог формулара пријављујем се за новинарску акредитацију за фестивал Euro-in film

Име медијске куће за коју се акредитујете:

Име и презиме новинара:

Екипа:

* Представници радио станица могу акредитовати једног новинара
** Представници штампаних и wеб медија могу акредитовати новинара и једног фотографа
*** Представници ТВ станица могу акредитовати новинара и до 2 члана екипе (сниматељ и асистент)

Име и презиме уредника/одговорног лица у медијској кући за коју се акредитујете:

Адреса редакције:

Број телефона редакције:

Е-пошта новинара који се акредитује:

Број телефона новинара који се акредитује:

На који начин најављујете/подржавате догађај за који се акредитујете (најава, вест, интервју, рецензија...) и датум објаве/емитовања: