Акредитације

  Попуњавањем овог формулара пријављујем се за новинарску акредитацију за фестивал Euro-in film

  Име медијске куће за коју се акредитујете:

  Име и презиме новинара:

  Екипа:

  * Представници радио станица могу акредитовати једног новинара
  ** Представници штампаних и wеб медија могу акредитовати новинара и једног фотографа
  *** Представници ТВ станица могу акредитовати новинара и до 2 члана екипе (сниматељ и асистент)

  Име и презиме уредника/одговорног лица у медијској кући за коју се акредитујете:

  Адреса редакције:

  Број телефона редакције:

  Е-пошта новинара који се акредитује:

  Број телефона новинара који се акредитује:

  На који начин најављујете/подржавате догађај за који се акредитујете (најава, вест, интервју, рецензија...) и датум објаве/емитовања: