Reč urednika


EURO-IN FILM

Festival evropskog i nezavisnog filma

EURO-IN FILM je promotorni i promotivni festival evropske filmske kulture i umetnosti koji Promoviše aktuelnosti u evropskom i nezavisnom profesionalnom filmu;

Reafirmiše uspešne filmove i manifestacije iz međunarodne kulturne razmene i saradnje;
Promoviše, konstatuje ili otkriva tendencije različitih vrsta evropskog i nezavisnog filmskog stvaralaštva u sferi pokretnih zvučnih slika, i obeležava važne jubileje filma;
Organizuje diskusije sa kompetentnim učesnicima o viđenim filmovima i njihovim akterima;
Afirmiše dela novosadskih filmskih radnika koja prevazilaze lokalne granice;
Promoviše evropske filmove na svim standardnim nosačima slike i tona iz svih grana eksploatacije, a preferira nove tehnologije slike i zvuka;
Stimuliše diustributere svih vrsta filmske eksploatacije da distribuiraju evropske i nezavisne filmove;
Stimuliše bioskope i TV da prikazuju evropske i nezavisne filmove;
Promoviše novu vrednu filmsku literaturu i filmsku izdavačku delatnost;
Podstiče i afirmiše naučno i stručno istraživanje i kooperaciju naučne i stručne misli u oblasti evropskog i nezavisnog filma putem organizacije svrsishodnih tematskih skupova, radionica, sufinansiranja i drugih oblika podrški naučnim poduhvatima
Organizuje izložbe posvećene evropskom i nezavisnom filmu;
Podseća na korene istinski vrednog filmskog stvaralaštva, sa osvrtom na naše podneblje; itd

IMG_5241

EURO-IN FILM je festival otvorene forme i sadržaja sa uvek otvorenim srdačnim pozivom svim dobronamernicima evropskog i nezavisnog filma na konstruktivnu saradnju. Budući istinski praznik filma, ne teži konkurenciji ili konfrontaciji sa ostalim festivalima i filmskiim promoterima u Srbiji, Evropi i filmskom svetu uopšte, jer u njima vidi saradnike na sličnom poslu a ne konkurente. Svoj dignitet Festival doseže sadržajem, kulturološkim domašajima i pozitivnom influencijom, trudeći se da uvek bude smislen, kreativan, gostoljubiv i nadasve životan.

Selekciju, organizaciju i realizaciju EURO-IN FILMA vrši Filmski program Kulturnog centra Novog Sada u saradnji sa svojom autohtonom saradničkom mrežom i brojnim prijateljima filma.

Zbog značaja i inventivnosti, Festival finansijski i moralno podržavaju odgovarajući resori Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije, ali i odgovarajuće međunarodne asocijacije i organizacije i partneri.

Đorđe Kaćanski

 EURO-IN FILM 

Festival of the European and Independent film

Euro-In Film is pro-motorial and promotional festival of the European film arts, culture and world professional independent film which:

Promotes modern European and professional independent films;
Re-afirms successful films and international events which boast cultural co-operation and exchange;
Promotes, records or reveals various creativity tendencies in the field of sound motion pictures and marks important European and independent film jubilees;
Organises discussions with competent poeple on films shown and actors’ performance;
Affirms works of Novi Sad film makers which surpass local borders;
Promotes, on an un-biased basis, European and independent films on all up-to-date standard image and sound carriers, and the type of their exploatation, and prefers a new digital picture and surround sound;
Stimulates the distributors engaged in all types of film exploatation to distriibute European and independent films;
Stimulates cinemas and TV broadcasters to show and broadcast European and independent films;
Promotes new valuable film literature and publishing activities – Induces and affirms scientific and professional research in the field of the European and independent fiilm through organizing discussions, workshops, co-financing and other types of support to scientific effors and the like;
Organizes exhibitions dedicated to the European and professional independent film;
Reviews valuable cinematographic creativity of the past in our region; etc.

IMG_5270

Euro-In Film is the film festival of the flexible form and contens which will welcome all well-inentioned film-lovers for cooperation. Being a true celebration of film, the festival is not aiming at competing with and confronting other film festivals and film-promoters, regarding them only as a colleagues doing the similar job.
The Festival is building its dignity on its contens, cultural achievements and positive influence, always striving to be meaningful, creative, hospitable and, above all, life-oriented.

Film selection, and organization and realisation of the Euro-In Film is carried aut by the Film Program Department of the Cultural Center of Novi Sad in cooperation with numerous friends of the European and independent film.

Due to the importance and inventiveness, Festival is financially and morally supported by the appropriate departments of the City of Novi Sad, AP Vojvodina and the Republic of Serbia, as well as relevant international associations and organizations and partners.

Djordje Kaćanski