20. festival evropskog i nezavisnog filma

Novi Sad 4-28 decembar

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Originalni naziv: Slack bay
Datum: 05/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Ona je živa
Datum: 06/12/2016 u 19:30 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Juga
Datum: 07/12/2016 u 19:30 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Fuocoammare
Datum: 07/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Swagger
Datum: 09/12/2016 u 19:30 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Toni Erdmann
Datum: 11/12/2016 u 20:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Bacalaureat
Datum: 12/12/2016 u 19:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Wiener-Dog
Datum: 13/12/2016 u 19:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv:
Datum: 14/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: O Ornitólogo
Datum: 18/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: La región salvaje
Datum: 19/12/2016 u 19:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Albüm
Datum: 19/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: La glace et le ciel
Datum: 20/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Boris sans Béatrice
Datum: 22/12/2016 u 19:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Grave
Datum: 22/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv:
Datum: 25/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Spas-Kamenь
Datum: 26/12/2016 u 19:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: 24 Wochen
Datum: 26/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije

Originalni naziv: Toro
Datum: 28/12/2016 u 21:00 časova
Cena: 200,00 dinara
Lokacija: Velika sala

Opširnije