20. festival evropskog i nezavisnog filma

Novi Sad 4-28 decembar

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Originalni naziv:
Ona je živa
Engleski naziv:
She Is Live
Datum:
06.12.2016
Vreme:
19:30 časova
Cena:
200,00 dinara
Lokacija:
Velika sala

She Is Live, Serbia, 2016, 88 min.

Režija / Director: Strahinja Mlađenović

Scenario / Screenplay: Strahinja Mlađenović

Uloge / Starring: Suzana Vuković, Minja Peković, Zoltan Pletl, Pavle Mazalica, Nina Rukavina, Kristina Jevtović, Miloš Lazić, Dušan Vukašinović

  Na jednom kraju unutrašneg dvorišta živi samohrana Majka (45) koju je muž ostavio samu sa dvoje dece. Na drugom kraju živi Žena(30) sa Mužem (50), penzionisanim geologom koji je doživeo težak šlog nakon čega je konstantno na ivici života i smrti. Ove dve žene pokušavaju na različite načine da se izbore sa svojom usamljenošću. Majka očajnički pokušava da nađe drugog muškarca i postaje zavisna od latinoameričkih sapunica, a Žena pokušava da ubije svaku čulnost koja je ostala u njoj i umre zajedno sa mužem. Majčino ponašanje prema deci postaje patološko – ona želi da Dečak (8) zameni svog oca i mrzi njegovu Sestru (23) i njenu bebu, jer je i njih otac takođe napustio. Muž, svestan činjenice da je čitav život posvetio istraživanju unutrašnjosti pećina i time zapostavio Ženu, pokušava da je ubedi da nastavi sa životom bez njega i da joj kaže koliko mu je žao. Ali prekasno je – bolest mu je skoro potpuno oduzela moć govora. Mladi ljudi oko njih (patronažna sestra koja se brine o Mužu i studenti koji žive u istom dvorištu) puni su čulnosti i života. Za Ženu oni su prepreka, a za Majku prili     ka, vodeći do jedine istine – da eros prevazilazi smrt.

  At the one side of the inner yard lives a Mother (45), who is left alone by her husband, with a little Boy (8) and his Sister (23). At the other side lives a Wife (30) with her Husband (50), a geologist in pension, who has suffered a heavy stroke and now lives at the edge between life and death. These two women are trying to find ways to deal with their loneliness. The Mother is desperately trying to find a man, and she becomes addicted of latinoamerican sope operas. On the other hand, the Wife is trying to die along with her husband, and she’s trying to kill every bit of sensuality left in her. Mother’s behavior towards her children becomes patologic – she wants her eight year old son to become a replacement for her gone husband, and she hates his sister’s baby, because the father left them too. The Husband, aware that he has devoted his whole life to exploring the caves and neglected his Wife, is trying to persuade her to continue with life without him, and to tell her how sorry he is. But it is too late – the illness has almost completely taken his power of speech from him. Young people around them (nurse that takes care of the Husband and two students who live in the same inner yard) are full of sensuality and life. For the Wife they are the obstacle, for the Mother they are the opportunity, leading to one and only conclusion – eros overcomes death.

%d bloggers like this: