20. festival evropskog i nezavisnog filma

Novi Sad 4-28 decembar

Grad Novi Sad Republika Srbija izvrsno_vece kcns
Originalni naziv:
Meja
Engleski naziv:
Borders
Datum:
07.12.2016
Vreme:
18:00 časova
Lokacija:
Velika sala

Meja / Borders, Slovenia, 2016, 10 min

Režija / Director: Damjan Kozole

Scenario / Screenplay: Damjan Kozole

  Prekrasan je jesenji dan. Kolona migranata i izbeglica u pratnji vojske i policije prelazi „šengensku granicu“ između Hrvatske i Slovenije, na putu ka prihvatnom centru u slovenačkom gradu Brežice.

  A beautiful autumn day. Escorted by police officers and soldiers, a line of migrants and refugees make their way from the “Schengen area border” between Croatia and Slovenia to a reception center in the Slovenian town of Brežice.

%d bloggers like this: